Příčiny otravy spalinami

Nedokonalé spalování

Nejčastější příčina otravy oxidem uhelnatým

Příčinou otravy oxidem uhelnatým je nejčastěji nedokonalé spalování, zapříčiněné zpravidla malým nebo naopak velkým množstvím přiváděného vzduchu. Další častou příčinou bývají extrémní vnější teploty a špatné seřízení spotřebiče.

Uvedeme zde modelový případ otrav spalinami hoření. Statisticky bývá nejvíce otrav způsobeno plynovým průtokovým ohřívačem vody.

Hlavní zásady

Pro všechny plynové spotřebiče lze aplikovat společné zásady pro eliminaci rizika spojeného s jejich používáním:

 • nejprve je důležitá odborná instalace vašeho plynového zařízení, zejména dostatečně dlouhá výška svislé části kouřovodu – náběhová výška musí být nejméně 40 cm
 • dále nepodceňujte servisní prohlídky, protože při nepravidelných servisních prohlídkách může být ohrožena bezpečnost používání plynového spotřebiče
 • důležité je zejména dostatečné větrání a přívod spalovacího vzduchu pro příslušný plynový spotřebič

Neustále si vylepšujeme svoje bydlení a součástí zateplení bývá obvykle i výměna oken. Původní okna jsou nahrazována novými okny, které mají výborné tepelně izolační vlastnosti a zejména lépe těsní. V důsledku nedostatečného přívodu spalovacího vzduchu dochází k nedokonalému spalování a vzniku škodlivých zplodin, které zanášejí výměník a může dojít až k otravě oxidem uhelnatým. Určitě se vyplatí mít zajištěn přívod vzduchu z venkovního prostředí. Majitel nemovitosti by si tedy měl být vědom, že po výměně původních oken za plastová se sníží přiváděné množství spalovacího vzduchu.

Pozor na moderní digestoře, centrální vysavače, ventilátory, ale i otevřené dveře. Pokud je v bytové jednotce (domě) instalován spotřebič na plynná paliva s atmosférickým hořákem (dále v provedení „B“), nesmí být instalována zařízení, která mohou způsobit podtlak v interiéru. Digestoř, rekuperační jednotka, centrální vysavače, ventilátory, ale i otevřené dveře. Dále v rodinném domě, bytové jednotce, kde je nainstalován spotřebič v provedení „B“, nelze osadit krby, krbová kamna nebo krbové vložky.

Kominická praxe potvrzuje, že zvýšený počet otrav oxidem uhelnatým (CO) je zejména v létě (ale i v zimě). Tah komínu (komínového průduchu) je závislý nejenom na tlaku, ale i na rozdílu teplot. Teplota v komínovém průduchu musí být vždy větší, než teplota vně komína. Mrazivé zimní počasí také riziko násobí, protože za určitých okolností se spaliny mohou inverzí částečně vracet zpět do prostoru bytu. Pokud je to jen trochu možné, tak se ve zvlášť extrémních teplotách nesprchujte a nekoupejte, když jste doma sami. V žádném případě se nezamykejte v koupelně.

Ze zkušenosti lékařů

Otrava oxidem uhelnatým (CO) je jednou z velmi častých neúmyslných otrav mladých lidí. Rádi se nekontrolovatelně a dlouho sprchují v uzavřeném prostoru. Pokud mají možnost vany, tak využívají i napuštěnou vanu, ve které tráví dlouhou dobu, taktéž často v uzavřeném prostoru. Často je tak otrava CO (oxidem uhelnatým) ještě kombinována i s utonutím při ztrátě vědomí ve sprše či vaně. Zjednodušeně lze říci, že CO působí na člověka tak, že v krvi vytlačuje kyslík (O2) z hemoglobinu.

Obecně platí, že každý, kdo provozuje plynový spotřebič, jej musí udržovat v takovém stavu, aby se tento nestal příčinou ohrožení života, zdraví a majetku osob. V případě zjištění závady se tato závada musí odstranit bez zbytečného odkladu.

Varovné signály

Znalost těchto varovných signálů, při kterém se vytváří nebezpečné množství CO ve spalinách, vám může zachránit život.

 • Žlutý plamen (tam kde je viditelný)
 • Stopy znečištění, v důsledku úniku spalin do interiéru.
 • Orosení studených ploch (např. zrcadel) krátce po zapnutí plynového spotřebiče.
 • Kyselý zápach (ne vždy je patrný).
 • Vlhkost prostředí.
 • Nevolnost, bolest hlavy, apod.
flame-580342_1920
1500
Případů intoxikace ročně
Až 1500 případů otravy oxidem uhelnatým je zaznamenáno ročně na území ČR

Více informací můžete najít na online encyklopedii Wikipedia.org

Oxid uhelnatýOtrava oxidem uhelnatým
100
Obětí ročně
Až 100 obětí ročně má na svědomí otrava oxidem uhelnatým na území ČR

Budeme pokračovat v modelové situaci:

Jak již bylo výše zmíněno, mohou za určitých okolností, problém způsobit např. i otevřené dveře (otevření dveří).

V činžovním domě se schodištěm je i má bytová jednotka, nevelká chodba začíná na jedné straně domovními dveřmi, z chodby je vchod do dalších 2 místností a další dveře jsou od malé koupelny s WC, kde mám umístěný plynový průtokový ohřívač vody, je tam i okno do světlíku.

Můj plynový spotřebič je s atmosférickým hořákem (tzn.v provedení „B“). Začal jsem si napouštět vanu. Na jaře, v létě a na podzim nechávám otevřené okno do světlíku, ale dneska je zima a inverze, okno mám zavřené a místo toho jsem si nechal otevřené dveře na chodbu. Zvoní na mne sousedka a jen na okamžik otvírám domovní dveře na schodiště. Vzniká podtlak a v tento okamžik začíná proudit nepozorovatelně do prostoru bytu oxid uhelnatý. Svleču se a jdu se koupat. Je mi zima, tak si zavírám i dveře v koupelně. Chci se zahřát. Najednou začne pískat detektor CO. To už sedím ve vaně v teplé vodě. Dochází mi to. Vypínám plynový spotřebič, otevírám okno do světlíku i do bytu. Už mi není zima, naopak se začínám trochu dusit. Otevírám okno a větrám. Dnes mi zachránilo život to, že mám v koupelně namontovaný detektor CO. Oxid uhelnatý je plyn bez chuti a zápachu a je nedráždivý. Nemusím nic zpozorovat.

Oxid uhelnatý (CO) je plyn bez chuti a zápachu, je nedráždivý

Při jeho unikání tedy nemusíte vůbec nic zpozorovat!

Podobný efekt může způsobit i digestoř. A jak tomu zabránit? V prvé řadě to není o velké investici:

 1. Detektor oxidu uhelnatého může být spolehlivou ochranou života a zdraví, jeho pořízení doporučujeme. Některé detektory jsou vhodné i do vlhkého prostředí.
 2. Minimálně 1x do roka si nechat provést kontrolu spalinových cest, nejlépe s dokumentací (+ několika fotografiemi) v CESC.cz (Centrální evidenci spalinových cest), kde si posléze (asi za 2-3 týdny) v kolonce „neregistrovaný“ budete moci prohlížet nejenom kontrolní zprávu, ale i pár fotografií své spalinové cesty (průduchu komína).

Kontrolou komína Vám můžeme, např. zjistit špatnou průchodnost spalinových cest :

 • Jelikož spaliny obsahují mimo jiné i vodní páry, může toto způsobit nejčastěji proděravěná hliníková komínová vložka, kdy vodní páry vniknou mezi komínovou vložku a plášť a začne se uvolňovat suť, která napadá např. do sopouchu a spalinová cesta se ucpe.

Další problém vzniká v nedostatečném provádění servisu spotřebiče:

 • Plynový spotřebič kategorie „B“ při svém provozu funguje v podstatě na principu jakéhosi vysavače, který nasává vzduch z prostoru, a to se všemi prachovými a jinými částicemi (prachové částice z praní a sušení prádla v bytě, chlupy domácích zvířat, atd.) Tyto látky se připalují, jak na výměník, tak na hořák. Spaliny se tak začínají hromadit mezi hořákem a výměníkem. Tím se zabraňuje dokonalému spalování plynu. Z fyzikálního principu platí, že objemové množství spalin odváděné komínem, musí být nahrazeno stejným objemem vzduchu, který bude přiveden do prostoru spalování. Pokud toto neplatí, dochází postupně ke zmenšení (až k postupnému zastavení) toku spalin v kouřovodu a v komíně.

Další činitelé, které mohou ovlivnit provoz plynového spotřebiče:

 • propojení prostor uvnitř bytu (více kyslíku)
 • přívod venkovního vzduchu (kyslíku)
 • otvory do větracích šachet
 • digestoře
 • krby a krbová kamna
 • ventilátory na WC a v koupelnách